Za koľko sú naše služby.

               CENNÍK REVÍZIÍ               

 PRO Martin s.r.o.

 

Platný od 1.8.2019

+421 (0) 948 715 909,  info@promartin.com

Revízia elektroinštalácie v rodinnom dome

Položka

Cena (€)

 
Prehliadka elektrickej inštalácie (počet vývodov v okruhu do 20)

 

Kontrola stavu rozvádzača do 20 prvkov

70

 

Prehliadka elektrickej inštalácie, (počet vývodov v okruhu

nad 20 -40)

 

Kontrola stavu rozvádzača nad 20 – 40 prvkov

90

 
Kontrola stavu rozvádzača nad 40 prvkov  (každých 20 prvkov)

7.00

 
Kontrola, meranie vývodu k ďalšiemu rozvádzaču (zasuv. skrine s istením)

9.00

 

Revízia elektrickej prípojky NN rodinný dom (obytný)

Položka Cena (€)  
Revízia elektrickej prípojky NN rodinný dom (obytný)

25.00

 
Zemný odpor uzemnenia

9.00

 

Revízia elektroinštalácie bytu v bytovom dome

Položka Cena (€)  
Prehliadka elektrickej inštalácie.

 

Kontrola stavu rozvádzača (počet vývodov v okruhu do 10).

50.00

 
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu nad 10.

 

+ Kontrola stavu rozvádzača (každých ďalších 10 okruhov).

20.00

 
Kontrola, meranie vývodu k ďalšiemu rozvádzaču (zasuv. skrine s istením)

7.00

 

 

Ponúkame zľavy 5 – 20 % za opakovane objednanie služieb, dlhodobé kontrakty.

Zľavy si dohodneme pri opakovaných periodických odborných kontrolách.

Bližšie informácie sa dozviete na webstránke  http://promartin.com

 

Odstraňovanie drobných závad počas revízie. Doťahovanie skrutiek, lepenie štítkov, čistenie elektrického zariadenia. Zľavy je možné dohodnúť, ak je technický stav zariadenia v poriadku, podľa platných noriem a predpisov, a nie je nutné odstraňovať drobné nedostatky.

Odstránenie závažných nedostatkov po dohode. Nie je zahrnuté v cene.

 

Revízia elektroinštalácie spoločných priestorov bytového  domu, cena za 1 vchod

Položka

Cena (€)

 
Prehliadka elektrickej inštalácie (počet vývodov v okruhu do 10)

2.00

 
Prehliadka elektrickej inštalácie, (počet vývodov v okruhu nad 10)

2.00

 
Kontrola stavu rozvádzača do 20 prvkov

9.90

 
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 – 40 prvkov

9.00

 
Kontrola stavu rozvádzača nad 40 prvkov  ( + každých 25 prvkov 7.00 €

9.00

 
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks

1.50

 
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks

2.00

 
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

2.00

 
Zemný odpor uzemnenia (prechodový odpor PEN, PE hlavného vodiča)

2.00

 
Kontrola, meranie vývodu k ďalšiemu rozvádzaču (zasuv. skrine s istením)

4.00

 

Revízia bleskozvodu na bytovom dome

Položka

Cena (€)

 
Zemný odpor uzemnenia

4.50

 
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod

9.00

 
Kontrola meracích skrutiek a svoriek

0.40

 
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m

0.30

 
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m

0.20

 
Kontrola uchytenia ochranného uholníka

1.00

 

Cena revízie elektrickej prípojky NN bytovky, haly, budovy.

Položka

Cena (€)

 
Prehliadka elektrickej inštalácie prípojky (jednej v objekte)

30.00

 
Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine

10.00

 
Kontrola stavu elektromerového rozvádzača

10.00

 
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

2.00

 
Zemný odpor uzemnenia

5.00

 

Zľavy si dohodneme pri opakovaných periodických odborných kontrolách. Informácie nižšie.

Revízie vonkajšieho osvetlenia

Položka

Cena (€)

 
Prehliadka elektrickej inštalácie, 1 vývod – obvod.

4.00

 
Kontrola stavu inštalácie (1 obvod).

2.00

 
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prvkov.

10.00

 
Kontrola stavu rozvádzača nad 10 prvkov (každých 10 prvkov).

8.00

 
Izolačný odpor obvodu (1 obvod).

2.00

 
Impedancia poruchovej slučky (1 obvod)

2.00

 
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania (1 rozvádzač)

2.00

 
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar  (za 1 kus).

5.00

 
Zemný odpor uzemnenia stožiaru, rozvádzača (za 1 kus).

5.00

 

Cena revízie elektrického ručného náradia

Položka

Cena (€)

 
Revízia elektrického ručného náradia do 1000W 230V

4.00

 
Revízia elektrického ručného náradia nad 2000W 230V

4.50

 
Revízia elektrického (ručného) náradia do 2000W 400V

5.00

 
Revízia elektrického (ručného) náradia nad 2000W 400V

6.00

 
Revízia elektrického stroja s rozvádzačom  do 5 istiacich prvkov

20.00

 
Revízia elektrického stroja s rozvádzačom  nad 5 istiacich prvkov (každých 5)

6.00

 
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu 4.00  
     

Cena revízie elektrického mobilného príslušenstva

Položka

Cena (€)

 
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu

3.00

 
Revízia prenosného staveniskového svietidla

1.00

 
Revízia malého staveniskového rozvádzača do 10 zásuviek, obvodov.

11.00

 
Revízia malého staveniskového rozvádzača každých 10 zásuviek, obvodov.

9,00

 

Cena revízie elektrického spotrebiča

Položka

Cena (€)

 
Revízia elektrického spotrebiča do 1000W 230V

5.00

 
Revízia elektrického spotrebiča od 1000W do 2000W 230V

5.50

 
Revízia elektrického spotrebiča nad 2000W 230V

 7.00

 
Revízia elektrického spotrebiča 400V

9.00

 
Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor

10.00

 
Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom

10.00

 
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu

5.00