Výroba rozvádzačov

Výroba domových, bytových, menších priemyselných, prenosných rozvádzačov na mieru.

Mame skúsenosti s výrobou rozvádzačov pre prečerpávacie a tlakové stanice pitnej, úžitkovej vody, kompresorovni, tepelne čerpadlá, serverovní, a podobných technológií. Vieme vyriešiť aj potreby zálohovania energiou v prípade výpadku energie. Prepínanie na náhradne zdroje. Skúsenosti čerpám (konateľ) z mnohých rokov praxe ako pri bežných inštaláciách, tak aj skúsenosti z oblasti IT a automatizácie. V dnešnej dobe vo veľkej miere sa tieto odvetvia elektrotechniky a elektroniky, čím ďalej viac prelínajú.

Cena rozvádzača zaleží od použitých prvkov, množstva, prevedenia. Cenová ponuka na dopyt: dopyt@promartin.com

Máme oprávnenie vydávať pre naše výrobky Vyhlásenie o zhode a Protokol o kusovej skúške.

Pečiatky s bezpečnostných dôvodov na web neuvádzame, aby sa nedali zneužiť. Certifikáty máme. Môžte ich vidieť na stránke pod položkou v menu “Opravnenia”.