Revízie, odborné prehliadky výhradných technických zariadení elektrotechnických

Aký je zmysel odborných prehliadok, revíznych kontrol a revíznych meraní?

Preventívny – zabezpečiť bezpečnosť. To už mnohý vieme. Naša zodpovednosť a prevencia nám môže veľa ušetriť a ochrániť nás od zlého. Cieľom merania a kontrolných prehliadok je zabrániť úrazom, stratám a škodám na majetku. Strata zdravia zamestnanca, požiar, poškodenie strojov a elektroinštalácie ako vieme, môžeme zabrániť iba prevenciou.

Každý z nás sa isto už v živote stretol s pojmami ako revízia, prevencia, prehliadka. Sú to pojmy, s ktorými sa stretáme vo viacerých oblastiach nášho života. S preventívnymi prehliadkami sa stretávame napríklad u lekára. Mame ich spojené s naším zdravím. Vieme však, že o naše zdravie ide aj v iných oblastiach nášho života. V zamestnaní, doma, na dovolenke, všade môžu nastať situácie, ktoré nás môžu ohrozovať. Bez elektriny si nevieme život už ani predstaviť. Elektrické prístroje používame denne.

Je to zákonná povinnosť firiem, zabezpečiť pravidelne periodické odborne prehliadky a skúšky – revízie výhradných technických zariadení elektrických, elektrických strojov a ručného elektrického náradia.

Poisťovne už niekoľko rokov vyžadujú pri uzatváraní poistných dohôd, revízne správy poisťovaných objektov.

 Prečítajte si viac na tému prevencie a revízií výhradných technických zariadení elektrotechnických.

alebo si môžte prečítať v článku – Revízie  Bezpečnosť  Ochrana

Naša činnosť je zameraná na:

Rozsah realizácie odborných prehliadok, kontrol, a revíznych meraní do 1000V.

Zisťovanie porúch elektrickej siete, harmonické rušenie v sieti, test ochrany uzemnenia

pospájania, v rozvádzačoch, pospájanie a uzemnenie potrubí, kovových časti strojov

a konštrukcií.

Meranie funkčnosti prúdových chráničov.

Meranie parametrov okruhov – impedančná slučka, meranie prechodových odporov, kontrola selektivity a vypínacích charakteristík ističov.

Meranie a kontrola bleskozvodov budov, stožiarov, osvetlenia, objektov elektrickej siete.

Meranie a kontrola elektrického náradia, strojov do 1000V

Vieme vám sprostredkovať tieto služby.

Akcia: 

50- 70€  revízia byt.
70 – 100€ obytný dom ( jeden rozvádzač 20 obvodov) .

Ceník-Revizií-PRO-Martin-s.r.o.-1.4.19


Veda a výskum napredujú. Technológie napredujú. Mame viac možnosti lepšie chrániť seba, blízkych, spolupracovníkov a svoj majetok. Dnes jednorázové poistky už nahradili ističe. Novšie, vyspelejšie typy ochrán pred úrazom, požiarom, a iným škodám sú prúdové chrániče, zvodiče prepätia ( prepäťové ochrany) sledovače izolačného stavu, monitorovanie relé.

Tejto téme sa budeme venovať v časti   výroba rozvádzačov a elektrotechnické riešenia.