O našej spoločnosti.

Náš cieľ – Vaša spokojnosť.

*      *      *

Naše zameranie a cieľ.

Čo nám ľuďom prináša rozvoj a pokrok?

Dobré nápady, odhodlanie dosiahnuť viac s dávkou entuziazmu.

Spoločnosť Pro Martin s.r.o. sa zaoberá bezpečnosťou v oblasti elektrotechniky a energetiky

a informačnými technológiami, automatizáciou.

Pohyb, energia, dynamika  je to čo dnešnú modernú dobu definuje.

Nik nechce stratiť krok s dobou.

Je len na nás a našom uvážení, ako využijeme tieto možnosti.

* * *

Prihovor konateľa spoločnosti 

  

   Vážený páni, dámy, partneri, priatelia. 

  

   Zámer založenia spoločnosti PRO Martin s.r.o. je držať krokdobou, priniesť vyššiu bezpečnosť, ochranu, prevenciu aj osvetu. 

Cieľom je budovať, technologicky vyspelejšiu spoločnosť, naše Slovensko, tradíciu, dobré meno. 

Nadväzujem na 20 ročné skúsenosti, ktoré mám v oblasti elektrotechniky, informačných technológii,  

automatizácie, železničných projektov, špeciálnych technológii, aj v oblasti vývoja. 

V dnešných časoch špecializácia s určitým zameraním, kombinácia služieb umožňuje človeku hľadať  

komplexnejšie riešeniasúbor služieb pod jednou strechou. Riešenia šité na mieru, jedinečný prístup umožní. 

Sme malá rodinná firma.  

                                                                                                Zakladateľ spoločnosti PRO Martin s.r.o.       

                                                                                                                                             Prostinák Martin.