O našej spoločnosti.

Náš cieľ – Vaša spokojnosť.

*      *      *

Naše zameranie a cieľ.

Čo nám ľuďom prináša rozvoj a pokrok?

Dobré nápady, odhodlanie dosiahnuť viac s dávkou entuziazmu.

Spoločnosť Pro Martin s.r.o. sa zaoberá bezpečnosťou v oblasti elektrotechniky a energetiky

a informačnými technológiami, automatizáciou.

Pohyb, energia, dynamika  je to čo dnešnú modernú dobu definuje.

Nik nechce stratiť krok s dobou.

Je len na nás a našom uvážení, ako využijeme tieto možnosti.

* * *

Prihovor konateľa spoločnosti

 

   Vážený páni, dámy, partneri, priatelia.

 

   Zámer založenia spoločnosti PRO Martin s.r.o. je držať krok s dobou, napredovať a prinášať nové  nápady

a možnosti, priniesť vyššiu bezpečnosť, ochranu, prevenciu aj osvetu.

Cieľom je budovať, technologicky vyspelejšiu spoločnosť, naše Slovensko, tradíciu, dobré meno.

Nadväzujem na 20 ročné skúsenosti, ktoré mám v oblasti elektrotechniky, informačných technológii,

automatizácie, železničných projektov, špeciálnych technológii, aj v oblasti vývoja.

V dnešných časoch špecializácia s určitým zameraním, kombinácia služieb umožňuje človeku hľadať

komplexnejšie riešenia a súbor služieb pod jednou strechou. Riešenia šité na mieru, jedinečný prístup umožní

zákazníkovi priniesť nové riešenia a odbúrať starosti spojené s koordináciou viacerých zložiek činnosti viacerých

subdodávateľov.

2v1, 3v1, … nový prístup, možnosti, inovácie.

 Zakladateľ spoločnosti PRO Martin s.r.o.      

                    Prostinák Martin.