Mobilné rozvádzače

Distribučný / staveniskový rozvádzač oceľový.

Distribučný / staveniskový rozvádzač oceľový – všeobecný popis                  

Stručný popis. Tento typ rozvádzača vychádza s potreby mobility a skladnosti pri preprave. Rozmerovo je konštruovaný tak, aby bolo možné prevážať rozvádzač ľahko v kufri osobného auta. Jednoducho použiteľný.

Pevná kovová konštrukcia s ochranným rámom. Panel s ovládaním a zásuvkami su umiestnené vzadu. Vstup 5 polová vidlica 400V 32A na panely vzadu.  Výstupy 6x 230V 16A zásuvka. 1x 400V 16A zásuvka 5 polová pre napojenie 400V zariadenia, alebo ďalšej prenosnej zásuvkovej skrinky. Vhodné umiestniť na vyvýšené miesto. Je vodotesný voči padajúcej vode – dažďu, aj tryskajúcej vode IP44.

Obsahujú prúdové chrániče na ochranu človeka pred zásahom elektrickým prúdom a poškodenia zariadení.

Prenosný distribučný rozvádzač typu PDR-xx.x.xxx.xx (bez M) je bez osadeného merania spotreby.

Prenosný distribučný rozvádzač typu PDRM-xx.x.xxx.xx (s M) je s osadeným meraním spotreby.

Elektromer má informatívny charakter. Nie je to merací prístroj distribučnej spoločnosti. Všetky zásuvky sú istené už len ističmi. U typu Typ: PDR-06.5.400.32 a Typ: PDRM-06.5.400.32 sú ističe pre zásuvky 230V kombinované s prúdovým chráničom pre každý výstup. Je možnosť mať kábel pevne spojený s rozvádzačom.

Nadštandardne môžu byť doplnené, vybavené zásuvky 400V 32A 5 polová (namiesto 400V 16A)

prepäťová ochrana, harmonický odrušovancí filter – pre audio a video zariadenia.

Cena s doplnkami na vyžiadanie.

Všetky rozvádzače nami vyrobené majú vydanú:

východiskovú revíznu správu, vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške.

Pri prenajme v cene prenájmu sú zahrnuté pravidelné periodické kontroly a revízie nášho elektrického zariadenia.

Verzie prenosných rozvádzačov.

 – základný bez merania spotreby.                   

Vhodné viac na stavby ako akcie.                                                                    Typ: PDR-04.5.400.32

Popis:

Obsahuje jeden hlavný prúdový chránič.

Všetky zásuvky sú istené už len ističmi. V prípade poruchy niektorého pripojeného zariadenia vypne celý rozvádzač a tým aj všetky zariadenia. Neobsahuje podružný merač spotreby.

Predajná cena: na vyžiadanie

–  základný s meraním spotreby.

Vhodné viac na stavby ako akcie.                                                                 Typ: PDRM-04.5.400.32

Popis:

Obsahuje jeden hlavný prúdový chránič.

Všetky zásuvky sú istené už len ističmi. V prípade poruchy niektorého pripojeného zariadenia vypne celý rozvádzač a tým aj všetky zariadenia. Obsahuje podružný merač spotreby.

Predajná cena: na vyžiadanie

– rozšírenou ochranou výstupov bez merania.

Vhodné viac na stavby ako akcie.                                                                     Typ: PDR-05.5.400.32

Popis:

Obsahuje štyri prúdové chrániče.  3x pre zásuvky 230V (po dve zásuvky), a 1x pre zásuvku 400V.

Všetky zásuvky sú istené už len ističmi. V prípade poruchy niektorého pripojeného zariadenia vypne celý rozvádzač a tým aj všetky zariadenia. Neobsahuje podružný merač spotreby.

Predajná cena: na vyžiadanie

– rozšírenou ochranou výstupov s meraním.

Vhodné viac na stavby ako akcie.                                                                 Typ: PDRM-05.5.400.32

Popis:

Obsahuje štyri prúdové chrániče.  3x pre zásuvky 230V (po dve zásuvky), a 1x pre zásuvku 400V.

Všetky zásuvky sú istené už len ističmi. V prípade poruchy niektorého pripojeného zariadenia vypne celý rozvádzač a tým aj všetky zariadenia. Obsahuje podružný merač spotreby.

Predajná cena: na vyžiadanie

– plnou výbavou. Ochranou každého výstupu – zásuvky samostatne bez merania spotreby.                                           

Vhodný pre verejne akcie, koncerty, mestské trhy a pod…                              Typ: PDR-06.5.400.32

Popis:

Obsahuje sedem prúdových chráničov.  6x pre zásuvky 230V (pre každú zásuvku zvlášť), a 1x pre zásuvku 400V. Všetky zásuvky 230V sú istené ističmi kombinovane v prúdových chráničoch. V prípade poruchy niektorého pripojeného zariadenia nevypne celý rozvádzač, ale len  zariadenia napojené s jednej zásuvky.

Obsahuje podružný merač spotreby.

Predajná cena: na vyžiadanie

– plnou výbavou. Ochranou každého výstupu – zásuvky samostatne s meraním spotreby.                                          

Vhodný pre verejne akcie, koncerty, mestské trhy a pod…                           Typ: PDRM-06.5.400.32

Popis:

Obsahuje sedem prúdových chráničov.  6x pre zásuvky 230V (pre každú zásuvku zvlášť), a 1x pre zásuvku 400V. Všetky zásuvky 230V sú istené ističmi kombinovane v prúdových chráničoch. V prípade poruchy niektorého pripojeného zariadenia nevypne celý rozvádzač, ale len  zariadenia napojené s jednej zásuvky.

Obsahuje podružný merač spotreby.

Predajná cena:

Dôležité!

Bezpečnostné pokyny pri používaní.

Kábel je pre lepšiu manipuláciu odpojiteľný. Je  možné použiť vlastný kábel s odpovedajúcimi minimálnymi parametrami.

Odporučené parametra kábla: 5×6 mm2 (a viac) s 5 polovou vidlicou (5 kolikovým samcom) 32A a 5 polovou zásuvkou (5 zdierkovou samicou).

Minimálne parametra kábla: 5×4 mm2 do 50m.

Hlavne istenie max 32A istič / poistky pre napájaniu zásuvku.

Všetky odporučenia sú dôležité pre bezpečnú prevádzku zariadenia.

Spoje a komponenty sú mierne predimenzované, pre spoľahlivú funkciu, dlhú životnosť a minimálne straty v spojoch a vodičoch. Veľké straty spôsobujú prehrievanie, opaľovanie spojov čo znamená nižšiu životnosť a straty vo vedeniach, ktoré zaplatíte ako spotrebovanú energiu, ale elektrické spotrebiče ju nevyužijú.

Prúdový chránič na ochranu človeka a zariadení. Prúdový chránič vypne ak dôjde k poruchovému stavu na zariadení. V prípade ak sa dostane na kryt zariadenia elektrické napätie a dôjde k dotyku človekom, chránič vypne a zabráni poškodeniu zdravia a života.

Zariadenie je potrebné používať s pravidlami bezpečného zachádzania s elektrickým zariadením.

Pozor!

V prípade použitia na verejných akciách je dôležite zamedziť manipulácii neoprávnených osôb.

Pri preťažení a skrate ak vypne hlavný istič, alebo istič ktorý isti napájaniu zásuvku kam je mobilný prenosný rozvádzač pripojený, vypne všetko. Treba dbať o to, aby bol zvolený správny zdroj elektrického prúdu – zásuvka s vhodným isteným s ohľadom na požadovanú spotrebu. Zaťažujte zásuvky výkonovo rovnomerne. Každé elektrické zariadenie má štítok s údajmi o príkone, výkone, prúdovom zaťažení a napätí.

Možnosť prikúpiť si prívodný kábel a rozširujúci modul o ďalšie zásuvky 4x 230V do prepojiteľný do 400V zásuvky aj použiteľný samostatne.

Je možne si na požiadanie objednať aj iné verzie. Viac informácií na info@promartin.com

Prečítajte si