Máte slabý signál wifi

Dnes už netreba zrejme nikomu z mladšej generácie vysvetľovať čo je to wifi, internet a pod. Prístup na internet dnes potrebuje každý, či už k práci, kontakt s blízkymi a priateľmi, alebo len tak pre zábavu. Cez internet vybavujeme úradne záležitosti, platby, nakupujeme, telefonujeme. Ak však nefunguje správne, vie nám výpadok znepríjemniť život. V tomto článku vám chceme jednoducho priblížiť možnosti riešenia slabého signálu.

Kde môže byť problém?

Príčin zlého internetového pripojenia môže byť viac. Pokiaľ si poskytovanie internetu riadne platíme, poskytovateľ nám pripojenie k internetu nemá dôvod obmedzovať. Sem tam, sa môže stať, ak je niekde v sieti internetových káblov a spojov porucha, ak nám internet nefunguje správne. To spravidla nahlásenie poskytovateľovi vyrieši. Pripojenie pozostáva spravidla s nejakého typu kábla, a prístupového bodu, routra alebo modemu. Router je kombinácia modemu, switchu (smerovača) a wifi prístupového bodu často označovane ako AP (Access Point). Modem je akousi bránou do internetu z vašej domácej, alebo firemnej siete. Má vlastnú verejnú IP adresu a vnútornú IP adresu lokálnej siete. Obsahuje firewall. Je to ochrana pred neoprávneným vstupom cez internet. Do modemu prichádza z vonku optický kábel, telefónny kábel pevnej telefónnej siete, UTP/FTP LAN kábel poskytovateľa (používane najme v bytovkách). Pripojenie do internetovej siete môžte mať realizované aj cez wifi anténu z nejakého vysielača – pristupovanie bodu poskytovateľa. Z wifi smerovej antény – klient je spravidla tiež signál vedený UTP dátovým káblom do routru, ktorý vysiela wifi signál do mobilného telefónu, laptopu, alebo počítača. V prípade mobilného poskytovateľa môžte mať modem, ktorý obsahuje SIM kartu. K nemu sa môžte opäť pripojiť sieťovým dátovým LAN káblom, alebo bezdrôtovo cez wifi, ak to modem podporuje. V dnešnej dobe takýmto GSM modemom je aj bežný dotykový mobilný telefón, ak podporuje zdieľanie internetu cez wifi. Toto riešenie je skvele, ak veľa cestujete a pracujete na cestách. Obmedzenie je len v tom, že musíte byť v oblasti, kde ma operátor dobre pokrytie rýchlym internetom. Často však doma využívame oveľa rýchlejšie pripojenie po kábli.

Príčiny oslabenia wifi signálu

Umiestnenie wifi routra.

Prehlad o možnosti pripojenia už máme. Čo ak nastane problém u nás doma. Niekedy nemusí byť ani chyba vo vašom prístupovom zariadení. Dôležité je jeho umiestnenie. Wifi routre, mobilne zariadenia máju obmedzený vysielači výkon. Wifi zariadenia fungujú na princípe elektromagnetických vĺn v oblasti mikrovĺn. Narozdiel od mikrovlnej rúry, ktorá ma výkon 2000 watov, aby vám ohriala jedlo, wifi zariadenie má prenášať len signál. Preto máju vysielací výkon niekoľko stoviek miliwatov. Ide teda o výkony desatiny až stotiny watov. Je vhodne mať wifi router v centre priestoru, kde wifi pripojenie používate. Najvhodnejšie miesto je v strede domu, alebo bytu. Treba brať do úvahy, pohlcovanie signálu čo spôsobujú hrubé steny, nábytok, spotrebiče, kovové dvere (vchodové bezpečnostné), rozvádzače, potrubia, radiátory, zrkadlo, a pod. Wifi signál by nemal mať žiadne takéto prekážky v ceste. V bytovke, a v panelovom dome je vhodne mať wifi router niekde v chodbe. Odtiaľ signál dosiahne do všetkých miestnosti vášho bytu, a neruší zbytočne signál susedom. Wifi routre v pásme 2,4 GHz (giga hertz), má 13 prenosových pásiem tzv. kanálov. wifi router má tento kanál buď pevne nadstavený, alebo v automatickom režime hľadá niektorý voľný. Mam však skúsenosti, s tým, že v automatickom režime router často vypadával. Nadstavil som si pevne jeden volný kanál. Našiel som to skúšaním. Dnes už sú aj na tento účel aplikácie, ktoré vám poskytnú prehlad wifi sieti v okolí a ich nadstavenia.

Umiestnenie wifi routra pre vylepšenie wifi signálu

Na obrázku hore vidno jeden z jednoduchých spôsobov ako vyriešiť slabý wifi signál. V bytoch a menších domoch stačí presunúť wifi router na vhodne miesto. Niekedy je to zaležitosť experimentovania.

Ďalšia možnosť riešenia pre lepší wifi signál.

Ak máme väčší objekt už umiestnenie jedného routra nemusí stačiť. Tento nedostatok sa rieši umiestnením ďalšieho routra v objekte. Je možné použiť aj externú všesmerovú, alebo sektorovú anténu s možnosťou pripojenia na jestvujúci router, ak to ten umožňuje. V koaxiálnom kábli pasívnej antény však vzniká útlm signálu. Dosah kábla je obmedzený len na niekoľko metrov. V zložitejších prípadoch je vhodne voliť aktívnu wifi anténu, ktorej súčasť je zosilňovač – elektronika. V prípade aktívnej antény, alebo ďalšieho routra, dosah dátového kábla môže byť až 100 m. Po tomto kábli je možné anténu aj napájať elektrickou energiou. Využíva sa to ak v mieste umiestnenia antény nie je žiadna elektrická zásuvka. Ak je v blízkosti antény svetelný elektrický okruh s trvalou fázou, je možne zriadiť elektrickú zásuvku 230V na tento účel. Takáto zásuvka podľa noriem môže byť zriadená, využívať sa však môže iba na účely napájania elektrických zariadení nízkeho výkonu. Trvalá fáza býva v elektroinštalačnej krabici, kde sa rozdeľuje okruh na svetlá a vypínače. Kábel do svetla už nemá trvalú fázu. Elektrický prúd vo vodiči k svetlám je už vypínaný vypínačom. Senzorové svietidla majú privedenú trvalú fázu.

Zapájať, upravovať elektrické zariadenia môže iba osoba s odborným vzdelaním a platným osvedčením (vyhláškou) č. 508/2009 Z.z min. §22. Elektrotechnik s osvedčením §21 môže pracovať iba pod dozorom skúsenejšieho elektrotechnika s vyšším osvedčením. Neodborný zásah do elektrického obvodu je životu nebezpečný.

Ak nestačí jednoduché umiestnenie wifi routra

Ak máte veľký rozľahlý dom, objekt ako je penzión, hotel, firma jeden wifi router vám pravdepodobne stačiť nebude. Wifi signál bežného routra, laptopu, mobilného telefónu prejde spoľahlivo tak cez 3 steny. Na tento nedostatok sú tu ďalšie riešenia.

Možnosti prepojenia wifi routrov.

Na obrázku 1a hore je vidno znázornenú situáciu, keď wifi signál nedosahuje na ďalšie podlažie. Spravidla o poschodie vyššie je signál ešte dostatočný. Intenzitu stráca na ďalšom podlaží. Zavisí to tiež od konštrukcie a materiálov použitých v budove. 1. je prípojka poskytovateľa, čo sme si popísali vyššie. 2. je prístupový modem spolu s routrom wifi. Dosah môžme zvýšiť použitím zariadenia s vyšším vysielacím výkonom a citlivosťou. Tento údaj je udávane v hodnote dB (decibel). Toto riešenie často pomôže, ale ani to nemá vždy uspokojivý výsledok. Zaleží od situácie objektu. Na obrázku sú objekty zjednodušené.

Jedným riešením je doplniť svoju sieť o ďalší router – opakovač (repaiter) v miestach, kde je slabý signál toho predchádzajúceho. Obrázok 1c nám túto situáciu priblíži. Opakovač – repaiter (most) zachytí slabší signál wifi, zosilní ho, a pošle ďalej do okolia. Tento spôsob vyžaduje umiestniť ďalšie zariadenie tam, kde je dostatočne silný signál prvého zariadenia. Ak však toto nie je možné, je vhodnejšie, a spoľahlivejšie použiť prepojenie pomocou LAN sieťového kábla 3. na obrázku 1b. Môžte použiť lacnejší UTP kábel, alebo drahší tienený FTP kábel. Výber kategórie káblu je na uvážení, podľa toho, aký má byť prenos rýchly. Káble s označením Cat4 stačia pre prenosové rýchlosti v bežnej domácnosti alebo malej kancelárií. Dnes sa už viac používa Cat5, Cat6 a už aj Cat7. Tieto kvalitnejšie káble je vhodne použiť na dlhšie vzdialenosti, tam kde sa predpokladá elektromagnetické rušenie, a vysoký prenos dát. Vyššiu rýchlosť prenosu musia podporovať aj ďalšie zariadenia v sieti. Ak však plánujete do budúcna modernizovať a zrýchľovať vašu dátovú sieť, čo je myslím samozrejmosť, je lepšie použiť hneď kábel vyššej kategórie. Druhý router 4. sa môže nadstaviť ako ďalší prístupový bod.

Ako riešiť pokrytie ďalšieho objektu?

Často potrebujeme mať internet aj v ďalšom objekte na našom pozemku, alebo niekde v okolí. Takýmto objektom môže byť ďalší obytný dom, prístava s garážou, pracovňou, dielňou. Či už tam potrebujeme mať prístup k internetu pre potreby práce, bezpečnostných kamier, alebo nejakej inej technológie, dosah bežného wifi routra spravidla nestačí. Túto situáciu nám približuje nasledujúci obrázok.

Takmer žiadny signál v priľahlom objekte.

Riešením tohoto nedostatku je použiť ďalší router. Možnosti prepojenia je niekoľko. Použiť ďalší router ako opakovač, prepojiť objekty káblom, alebo pomocou smerových antén wifi.

Zvýšenie rozsahu wifi siete.

Ak niekam na okraj ďalšieho objektu dosahuje dostatočne silný signál iného routra v hlavnom objekte, pridáme do siete ďalší router ako opakovač. Túto situáciu nám znázorňuje obrázok hore. Takto si jednoducho vytvoríme ďalšiu zónu dosahu našej počítačovej siete. Ak však nemá naša primárna wifi sieť dostatočný dosah, je tu ďalšie riešenie.

Ďalší spôsob zväčšenia rozsahu káblovým prepojením .

Ďalším zaujímavým a spoľahlivým ako predlžiť, rozšíriť domácu, či firemnú počítačovú sieť je viesť kábel vzduchom prípadne pod zemou. Ak ťaháme kábel vzduchom, na vyššiu vzdialenosť je vhodne použiť LAN kábel s nosným lankom. Ak ho chcete zakopať do zeme, ťahať po stene vonku, prípadne po plote , je vhodne kábel umiestniť do chráničky. Viesť takýto kábel po plote, (aj s tým som sa stretol), niekde nízko po stene neodporúčam. Nie je to síce nebezpečne tak ako elektrický kábel. V takomto sieťovom kábli je len slabých pár voltov. Nie je to však vhodné, ak chcete použiť sieťové bezpečnostne kamery. Útočník, by hravo kábel prerušil, a vyradil kamery s prevádzky. Neťahajte signálne káble po hromozvodoch ani v ich blízkosti. V prípade zásahu blesku je to cesta do objektu. Zničí vám elektroniku. Občas je vhodne aj tak s tohto dôvodu použiť vhodne prepäťové ochrany, správne zapojené. Inak nemajú žiadny účinok. Je možne použiť aj optický kábel. Tu však treba použiť prevodníky, ktoré tiež niečo stoja a máju nejakú aj keď malú spotrebu. Optický kábel neprenáša elektrinu, je odolný pri búrkach. Neprenáša elektrické napätie. Signál sa šíri impulzmi svetla. Optické zariadenia pre príjem optického signálu od poskytovateľa, zvyčajne má ďalšie výstupy naprogramované pre televíziu. Riešením pripojenia ďalších prvkov siete cez kábel, je pripojiť káble na niektorý ďalší router alebo switch.

Ak je použitie kábla náročné pre vzdialenosť, terénne pomery je tu možnosť vytvoriť spojenie pomocou wifi antén.

Spôsob zväčšenia rozsahu pomocou wifi antén.

Na obrázku vyššie je riešenie, ktoré je spoľahlivé a menej náročné technicky aj finančne. Netreba ťahať dlhé káble, na dlhé vzdialenosti, kde treba postaviť aj podpery, a stĺpy. Môže to byť problém aj tam, kde v ceste je majetok niekoho iného. Káblové spojenie sa oplatí na krátku vzdialenosť cez vlastný pozemok, kde cena nepresiahne náklady na nákup antén. Antény sa používajú smerové prípadne sektorové. Treba pri inštalácií antén dbať, aby nemali v ceste signálu strom, alebo iný objekt. Vysielajú signál jedným smerom. Antény na diaľkový prenos sú smerové a sektorové. Antény routrov, ktoré máju tyčové všesmerové antény, posielajú signál všetkými smermi. ale len do určitej vzdialenosti. Niekedy sa k niektorým drahším routrom dajú pripojiť sektorové a smerové pasívne antény, ktoré posielajú signál do určitej oblasti podľa parametrov. Určuje to najme horizontálny a vertikálny vyžarovací uhol. Vhodné sú pre haly, chodby v hoteloch a penziónoch, a pod. Každý z aktívnych wifi antén musí byť nakonfigurovaná rovnako, len s tým rozdielom, že IP adresa každej antény musí byť iná. Aktívne antény sme už spomenuli. Sú tie, ktoré majú elektroniku v sebe. Je to ako samostatný aktívny prvok počítačovej siete. Ak sú použité antény, ktoré sú napojené priamo na výstup routra cez koaxiálny kábel, vtedy anténa vlastnú IP adresu nemajú.

Čo je dobré ešte vedieť?

Na cestách v hoteloch môžme využívať tzv. opakovač signálu, ktorý zasuniete do elektrickej zásuvky, nadstavíte prepínače do polohy podľa návodu, počkáte pár minút a máte signál. Riešení je niekoľko. Vždy treba zvážiť, ktorý spôsob je vzhľadom na pomery pre vás vhodnejší. Je dobré poradiť sa, alebo aj nechať si svoju počítačovú sieť vypracovať odborníkom.

Je veľa možnosti. Jedným s parametrom je aj prenosová frekvencia – pásmo. Pre bežne siete sa používajú antény s frekvenciou 2,4 a 5 GHz. Pre spoľahlivú funkciu počítačovej domácej, alebo firemnej siete, je dôležité použiť vhodné prvky vzhľadom na pomery v objekte. Je rovnako dôležité tieto prvky siete správne nadstaviť a nakonfigurovať.

Nie je vhodne umiestniť wifi zariadenia, ktoré mate trvalo zapnuté tam kde spíte. Preto si nedávajte wifi routre do izieb. Telefón alebo laptop po vypnutí wifi nevysiela. V pripade ak router využívate len ako switch na pripojenie cez kábel LAN, dá sa wifi vypnúť samostatne v menu nadstavenia. Pripojenie počítača dátovým káblom je spoľahlivejšie.

Týmto článkom sme vám chceli jednoducho priblížiť možnosti riešenia slabého signálu. Možnosti realizácie dátovej siete sa dajú rôzne kombinovať a rozširovať. Zaleží na podmienok a požiadavok v danom objekte. Pre stredne a veľké firmy je lepšie si dátovú počítačovú sieť nechať realizovať odborníkmi.