Bezpečnosť a zálohovanie dát.

V súčasnej digitálnej dobe netreba nikomu vysvetľovať čo sú data. Data – súbory mame v počítači, mobilnom telefóne, tablete. Väčšina ľudí používa tieto vymoženosti doby denne. Používame ich ako doma, tak aj v práci, v škole, a nie len tam. Máme v nich uložene množstvo súkromných aj pracovných súborov. Strata a odcudzenie sú rovnako reálne hrozby. V tomto článku sa chceme venovať práve bezpečnému ukladaniu dát.

Súbory sa dajú deliť do niekoľko kategórií podľa účelu, dostupnosti, dôležitosti. Podľa typu sa súbory delia na video súbory, textové dokumenty, aplikácie, fotografie, a mnoho iných typov súborov. Tie zjednodušene podľa dôležitosti môžme rozdeliť na pre nás dôležité súbory, dôležité súbory pre našu prácu a menej dôležité. Je mnoho súborov ktoré si človek môže stiahnuť z internetu. Však ďalšie vlastné, osobné, pracovné súbory sú často vytvorene nami. Prečo sú data tohto tipu tak vzácne? Existujú teda iba v jednom originále, čo znamená, že po strate ich už inde nenájdete. Tým sa stávajú nenahraditeľné. Firmy máju tiež veľa dôležitých dát ako kontakty zákazníkov a partnerov, kontrakty, dohody, data z vývoja a výskumu, o skladových zásobách pre obchod, a veľa ďalšieho. Vlastnia množstvo vlastných dokumentov, fotografií, e-mailov, a videa všelijakého druhu. Pokiaľ všetko funguje ako má, je všetko v poriadku. Ako však vieme, technika môže zlyhať. Počítače, harddisky, USB disky, pamäťové karty, CD, DVD sa môžu pokaziť. Pokiaľ sa pokazí počítač harddisk sa dá vybrať a použiť. Sú však poruchy, ktoré môžu zničiť aj harddisk. Môže to spôsobiť aj napríklad prepätie zo zdroja, pri búrkach. Veď nič netrvá večne. Ak sa nám takéto niečo stane, a nemáme súbory zálohované, máme veľký problém. Naša práca, rodinné fotografie a videa, pracovné dokumenty, kontakty sú stratené. Naša práca je rázom za obdobie často celých mesiacov aj rokov preč. Môžme stratiť dokumenty, ktoré bude ťažko znovu získať, ak vôbec. Dnes máme softvér aj firmy, ktoré sa záchranou dát zaoberajú. Stojí to však nemalé finančné prostriedky a nie je to vždy zárukou úspechu. Najme u SSD diskov, pamäťových kariet a USB kľúčov je to problém, ak elektronika vypovie službu. Klasické harddisky máju v sebe disky, ktoré vie špecializovaná firma ešte zachrániť. Finančné straty môžu byť pre vás obrovské. Aké máme možnosti riešenie?

Riešením v domácnosti je kúpiť si externý prenosný harddisk, alebo pamäťový USB kľúč. Niektorí poskytovatelia webových služieb a e-mailových schránok poskytujú možnosť prenajať si, úložný priestor takzvaný Cloud. V prípade, že k dôjde poškodeniu alebo krádeži vášho počítača, stále budete mať prístup k aktuálnym súborom. Umožňuje to prístup k súborom z akéhokoľvek miesta na planete. Jedná z ďalších možnosti je aj kúpiť si malé dátové úložisko. Takéto úložisko obsahuje minimálne dva harddisky. Pripája sa spravidla cez dátový LAN kábel do domácej, alebo malej firemnej počítačovej siete. Vo väčších firmách sa na tento účel už využívajú veľkokapacitné dátové úložiská a servery. Výhoda takéhoto ukladania dát je, že k ním ma prístup viac osôb podľa autorizácie (povolenia), ktoré spravuje administrátor. V rámci firmy si takto môžu zamestnanci zdieľať firemné súbory a sú zabezpečené. Zjednodušuje to aj prácu na diaľku. Tiež umožňujú prístup cez internet, ak je prístup povolený správcom siete. Netreba data prenášať na pamäťových mediach, kde hrozí strata a ukradnutie. Je dôležité si takúto sieť a úložisko dobre zabezpečiť voči neoprávnenému používaniu ďalšími osobami. V rámci domácnosti môže dátové úložisko slúžiť na zdieľanie filmov a hudby všetkým členom domácnosti. Dátové úložiska sa často využívajú tiež ako záznamníky bezpečnostných kamier.

USB pamäťové média

Čo je to dátové úložisko?

Dátové úložisko je zložitejšie zariadenie ako je klasický USB disk, alebo externý harddisk. Je to sieťové zariadenie napojené cez dátový kábel spravidla k hlavnému switchu, routru, alebo serveru. Obsahujú viac harddiskov. Male verzie pre domácnosť majú dva až štyri disky. Pre malé firmy jestvujú dátové úložiská na 4 – 8 diskov. Väčšie firmy majú väčšie diskové úložiská. Poskytovatelia cloudového úložného priestoru vlastnia cele haly diskových polí. To však pre nás bežných užívateľov, ktorý potrebujeme zálohovať súbory je bezpredmetné riešiť.

Dátové úložiska.

Dátové úložisko ukladá súbory na dva a viac diskov súčasne. Vytvára tak viac kópií súboru zároveň. Označuje sa to ako RAID (reid). V prípade poruchy jedného dátového disku, súbory ostanú na inom funkčnom. V prípade poruchy jedného disku softvér úložiska, serveru hľadá ďalšie úložné miesto na inom disku, kde vytvára nové kópie súborov. Ak máme dôležité data, je vhodné mať viac ako dva harddisky s dostatočnou kapacitou. Spôsoby ukladania na tieto media sú viaceré. RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID 10, … Spôsob ukladania kópií súborov nakonfiguruje administrátor podľa požadovanej dôležitosti. Pri úložiskách pre domácnosť pre bežných užívateľov má takéto zariadenie zvyčajne len 2 prípadne 4 disky. Pri použití dvoch diskov je použiteľný iba RAID 1 alebo RAID 0. Pri RAID 1 ide o identický zápis 2 kópií na dva disky. Ak mate v úložisku dva rovnaké disky napríklad 1 TB (Terabite) v počítači na sieti ho vidíte ako disk s kapacitou 1 TB. Ak si nastavíte základný RAID 0 vidíte súhrnnú kapacitu 2 TB. V tomto prípade však RAID 0 nezálohuje dva krát na dvoch diskoch, ale ukladá súbory ako bežný externý disk. Rozdiel je len v tom, že ukladanie na disky strieda.

Spôsobov zápisu a zálohovania je mnoho. Okrem základných spôsobov zápisu jestvujú aj ich kombinácie ako RAID 01, RAID 10, RAID 30, RAID 03, RAID 50, RAID 60, a ďalšie. Rôzne systémy zápisu máju rôzne výhody aj nedostatky. Eliminujú možnosť straty dát pri poruche podľa ich konfigurácie a dôležitosti.

O spôsoboch zálohovania by sa dalo veľa písať. Bolo by to len veľa informácií, ktoré bežnému užívateľovi zvyčajne nič nehovoria. Tieto zložité spôsoby zálohovania dát využívajú veľké firmy s vlastníctvom dôležitých dát, duševného vlastníctva, poskytovatelia služieb v oblasti webu a cloudu.

Štruktúra sieti s úložiskom dát.

Domáce dátové siete a siete v malých firmách sú zvyčajne jednoduché. Obsahujú jeden modem, wifi router, dnes už aj v jednom zariadení, ktoré tvorí centrum siete. K nemu sa pripadajúcu jednotlive počítače, IP kamery, tlačiarne, a kopírky pomocou dátových káblov. Pomocou wifi siete tvorenou routrom sa pripájajú do siete laptopy, tablety, mobilné telefóny, wifi tablety, a ďalšie zariadenia. Je možne pomocou wifi adaptéru pripájať aj klasické počítače. Dnes už mnohé kopírky a tlačiarne máju zabudovaný wifi modul už v sebe. Aj dátové úložisko nemusí mať veľkú úložnú kapacitu. Takéto lokálne siete sú nenáročné a teda sú pomerne jednoduché. Znázorňuje nám to obrázok nižšie.

Dátová sieť malej firmy a domácnosti.

Pripojenie káblom môže byť však spoľahlivejšie najme vo väčších firmách. Veľa wifi nariadení v jednej sieti ju môže zahlcovať. V prípade prihlásenia mnohých zariadení k wifi pripojeniu môže zlyhávať tlač a pod. Čo pre domácnosť a malú firmu postačuje to nemusí platiť pre strednú, alebo veľkú firmu a inštitúciu. Aj servery a dátové úložiská vo väčších inštitúciach sú veľkokapacitné, a tým aj kladú vyššie nároky na ukladanie dát a ich prenos. Pripája sa tam oveľa viac zariadení ako v malých firmách a v domácnosti. Tomu zodpovedá aj často zložitejšia štruktúra kde je viac switchov, routrov, a periférnych sieťových zariadení. Priblíži nám to obrázok nižšie.

Požadovaná sieť sa môže výrazne líšiť od požiadavok danej inštitúcie, alebo spoločnosti. Počet akéhokoľvek prvku v sieti môže byť rôzny. Veľmi veľké spoločnosti mávajú viac úložísk, serverov a pod. Napríklad väčšia firma môže mať zvlášť úložisko pre elektronickú poštu, ukladanie a zálohovanie súborov, a zvlášť na záznam videa s bezpečnostných kamier. Možnosti kombinácií a konfigurácie je veľmi veľa. Všetko zavisí od potrieb spoločnosti.

Samostatné počítačove siete.

V dnešnej dobe je veľké riziko hekerského útoku. S tohto dôvodu jestvujú aj takzvané ostrovné siete bez pripojenia do internetu. Tento typ počítačovej siete používajú najme objekty s nejakou mimoriadne vysokou, až strategickou dôležitosťou. Obsahujú aspoň jeden server s dátovým úložiskom, switche, a určite množstvo počítačov v sieti. Prístupy k počítačom sú podmienené heslom, pripadne čítačkou na otlačok prsta, čipkovú kartu. Sieť je bez možnosti pripojenia cez wifi. Ako som spomenul nemajú modem. Spravidla takéto inštitúcie majú dve samostatné počítačové siete nezávisle na sebe. Jedna je pripojená k internetovej sieti, a tá druhá je bez pripojenia. Prípadný prenos dát je realizovaný za prísnych podmienok cez nejaké prenosné pamäťové médium ako je napríklad USB kľúč, externý disk. Používanie je spravidla striktne dané a dôkladne kontrolované. Prenosové media môžu byť zabezpečené heslom a využívať autorizáciu. Prideľujú sa na podpis konkrétnym zodpovedným prevereným osobám. Spôsobov zabezpečenia je niekoľko. To tu ďalej popisovať nejdem zo zrejmých dôvodov. Na slovensku máme tiež takéto siete.

V dnešnej dobe je veľmi veľa možnosti realizácie podľa našich potrieb. Tu tiež platí, ak chcete mať dobrú spoľahlivú sieť prenechajte jej realizáciu odborníkom.