Akcie

Akcia: 

Revízia elektrickej inštalácie.

50- 70€  revízia byt.
70 – 90€ obytný dom.*

*) – jeden rozvádzač do 20 obvodov .

 

Ponúkame zľavy 5 – 20 % za opakovane objednanie služieb, dlhodobé kontrakty.

Zľavy si dohodneme pri opakovaných periodických odborných kontrolách.

Odstraňovanie drobných závad počas revízie. Doťahovanie skrutiek, lepenie štítkov, čistenie elektrického zariadenia. Zľavy je možné dohodnúť, ak je technický stav zariadenia v poriadku, podľa platných noriem a predpisov, a nie je nutné odstraňovať drobné nedostatky.

Odstránenie závažných nedostatkov po dohode. Nie je zahrnuté v cene.

Kontakt: +421 (0) 948 715 909,  info@promartin.com

Za koľko sú naše služby? (klikni)