Aký význam má bezpečnosť pre človeka?

Počítač na ktorom práve pracujete,

  potrebuje energiu.

Už ste sa zamysleli nad tým?

Pohyb, energia je to čo dnešnú modernú dobu definuje.

To je dôvod prečo je dôležité venovať sa prevencií pred vážnymi poruchami a haváriami elektrických a elektronických zariadení. Pravidelná kontrola a meranie parametrov elektrických časti objektov a výrobných zariadení predídete zastaveniu výroby, poskytovaniu služieb a stým spojeným stratám zisku vašej spoločnosti a straty dôvery u svojich partnerov.

Špatné a poškodené elektrické rozvody často vedú k požiarom, tým poškodeniu majetku. Špatný stav elektrických zariadení, elektrických časti strojov aj náradia ako vieme, spôsobuje úrazovosť pracovníkov. Úraz pracovníka môže viesť poškodeniu jeho zdravia aj strate na živote. Takáto udalosť výrazne zasiahne do života poškodenej osoby, jej rodiny aj čo vedie aj k ujme vašej spoločnosti. Nielen finančná ujma poškodí vašu firmu, ale hlavne špatná povesť môže spôsobiť ďalšie straty na zisku. Každý vie, že rozumné je takýmto nepríjemným situáciám je lepšie predísť.

Aj zdanlivo dobrý stav zariadenia môže skrývať vadu, ktorá nie je viditeľná. Príklad môže byť mikropraskliny v izolácii kábla vplyvom okolitého prostredia. Pracovník v suchom prostredí pod strechou cele mesiace nemusí nič spozorovať. Vo vlhkom prostredí pri poškodení izolácie (zlý izolačný stav izolácie) dochádza k udalostiam ktoré som už spomenul.

Buďte pripravený. Nedovoľte aby vaša spoločnosť ostala stáť.

Prevencia je dôležitá pre bezpečný život vašich blízkych.

Naša zodpovednosť a prevencia nám môže veľa ušetriť a ochrániť nás od zlého.

Ďalšou stránkou ochrany zdravia a majetku je bezpečnostné školenie preškoľovania, osveta pracovníkov.